Risale Haberi

ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama
FETÖ'NÜN TAKTİĞİ AĞLATMAKTI. BUNLARIN TAKTİĞİ DE GÜLDÜRMEK! OYUN AYNI, SENARYO AYNI...

FETÖ'NÜN TAKTİĞİ AĞLATMAKTI. BUNLARIN TAKTİĞİ DE GÜLDÜRMEK! OYUN AYNI, SENARYO AYNI...

Tarih 21 Mart 2020, 18:08 Editör risalehaber

Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
Kıymetli kardeşlerim, malumunuz artık bu yapılanmaların gerçek yüzünü meydana çıkarmak üzere karar kıldık.


Kıymetli kardeşlerim, malumunuz artık bu yapılanmaların gerçek yüzünü meydana çıkarmak üzere karar kıldık. Zira ne kadar uyardıysak, konuşup ıslah etmeye gayret ettiysek te sözlerimiz tesir etmedi. ‘’ Lâübaliler ruhsatlarla okşanılmaz; azîmetlerle, şiddetle ikaz edilir.’’ Sırrınca artık uyarılara gerek kalmamış şiddetle ikaz edilmeleri elzem olmuştur.. Bu sebeble umarım mezkur gayretimiz anlaşılmış olur.


Risale-i Nur dersinde laubaliyane hareketler ehl-i dalalete baş eğmektir…
"Kur'ân-ı Hakîmin hizmeti esnasında ve hakaik-i imaniyenin dersi vaktinde, o hakaik hesabına ve Kur'ân şerefine, o makamın iktiza ettiği izzet ve vakar-ı ilmiyeyi ders vaktinde muhafaza edip, başımı ehl-i dalâlete eğmemek için, o izzetli vaziyeti muvakkaten takınıyorum." (Lem'alar sh: 173)

Şimdi sizlere bir video izlettirmek istiyoruz. Akabinde Risale-i Nur’dan bazı hakikatleri yazacağız. Akıl sahibi bir insan şunu düşünmelidir ki bu hareketlerle İSLAM’a hizmet etmenin nasıl bir ilişkisi olabilir?
Evet gördüğünüz gibi tamamen abes ve muzaaf bir gaflettir. Zira herhangi bir televizyon programından farkı olmayan bir surette resmen yarışma programı formatında videolar çekip youtube aracılığıyla yayın yapılıyor üstelik işin komik kısmı ise buna RİSALE-İ NUR HİZMETİ diyorlar. Birde adına sohbet dedikleri eğlencelerin bir kısmını izlediniz. Eğlence diyorum çünkü bulunan herkes çok eğleniyor orada. İlmin izzetini muhafa etmek düstur'u nerede kaldı? Az sonra okuyacağınız yerlerden sonra ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. 

(Videoda gördüğünüz kısım Hayalhanem ismindeki derneğe ait bu sadece bir örnek idi elliden fazla isimle piyasada görünen diğer derneklerin kanallarına baktığınız zaman birebir aynı hareketleri göreceksiniz)

     Aklı başında her adam bilir ki sadece risale-i nur hizmeti namına değil hiçbir islami hizmet gruplarında hizmet namına diyerek böyle bir durum kabul edilemez. Aklı bozulmamış adam bu fikri asla ‘’islama hizmet’’ namında kabul etmez.

Şimdi lafı uzatmadan Risale-i Nur’da bu meselelerin aydınlanması namında üstad hazretleri ne söylemiş onları ifade edelim. Zaten arif olana işaret yeter..

“Ahlâk-ı âliyenin, hakikatin zeminiyle olan rabıta-i ittisali ciddiyettir. Ve deveran-ı dem gibi hayatlarını idame eden ve imtizaçlarından tevellüd eden haysiyete kuvvet veren, heyet-i mecmuasına intizam veren yalnız sıdktır. Evet, şu rabıta olan sıdk ve ciddiyet kesildiği anda o ahlâk-ı âliye kurur ve hebâen gidiyor.” (Muhâkemat)


Birinci nükte: لَيْسَ الْكُحْلُ كَالتَّكَحُّلِ Yani, fıtrî karagözlülük, sun’î (yapma) karagözlülük gibi değildir. Yani, yapma ve sun’î olan birşey ne kadar güzel ve ne kadar kâmil olursa olsun, fıtrî ve tabiî olan şeylerin mertebesine yetişemez ve onun yerine kaim olamaz. Herhalde sun’îliğin yanlışlıkları, onun ahvalinden, etvârından belli olacaktır.

İkinci nükte: Ahlâk-ı âliyeyi ve yüksek huyları hakikate yapıştıran ve o ahlâkı daima yaşattıran, ciddiyet ile sıdktır. Eğer sıdk kalkıp araya kizb girerse, rüzgârlara oyuncak olan yapraklar gibi, o adam da insanlara oyuncak olur. (İşaratü'l İ'caz Bakara Suresi Tefsiri),

“Delil-i sıdk, hârika olmak lâzım değildir.” (Eski Said Dönemi Eserleri) diyen Bediüzzaman, bir şeyin sıdka delil olması ve sıdkı göstermesi için harika işler yapmaya gerek olmadığını ifade etmektedir. Çünkü sıdk ve ciddiyetin her bir fiilimizde, her bir halimizde ve kâlimizde görünmesi yeterli olacak başkaca hârikalıklar aramaya gerek olmayacaktır.

“Resul-i Ekrem’in (asm) her bir fiil ve her bir halinde sıdk lemean eder. Fakat her fiili ve her hâli harika olmak lâzım değildir.” (Muhâkemat) Sırrınca en büyük harikalık sıdk ve sadâkati gösterebilmektir. Madem meselede sıdk vardır o halde sıdk, ciddiyetsiz ve gayretsiz olmaz. Demek ki ciddiyeti kaybeden adam sadık da olamaz. Yukarıda görüldüğü gibi ve benzeri hareketlerin hizmetle hiçbir alakası olamaz, olsa olsa hizmet değil, hezimettir.

"Bir insanın müteaddit şahsiyeti olabilir. O şahsiyetler ayrı ayrı ahlâkı gösteriyorlar. Meselâ, büyük bir memurun, memuriyet makamında bulunduğu vakit bir şahsiyeti var ki, vakar iktiza ediyor, makamın izzetini muhafaza edecek etvar istiyor (…) Ve hâkezâ..."

Muhammed (A.S.M.)’ın "Zâtında gayet kemaldeki ahlâk-ı hamîdesini ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secaya-yı galiyesini ve kemal-i emniyetini ve kuvvet-i imanını ve gayet itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalâde takvası, fevkalâde ubudiyeti, fevkalâde ciddiyeti, fevkalâde metaneti; davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikâre gösteriyor.” (Sözler:236)

Hem ciddiyet kişiyi mu’temed kılar. İtimat ise, halkın istifadesine vesile olduğu cihetle Risale-i Nur’da çok ehemmiyet verilmiştir. Evet Hz. Üstad şöyle buyuruyor:
“İmanın kuvvetlenmesi için bu zamanda ve bu zeminde gayet şiddetli bir ihtiyac-ı kat'î ile ders-i dinde bazı şahıslar lâzımdır ki, hakikatı hiç bir şeye feda etmesin, hiç bir şeye âlet etmesin. Nefsine hiç bir hisse vermesin. Tâ ki, imana dair dersinden istifade edilsin, kanaat-ı kat'iyye gelsin.” 
(Şualar: 397)
 Ciddiyet çok ehemmiyetli bir sıfattır. Üstad Hazretleri bazı zatların şahıslarında bu sıfatın ehemmiyetini nazara verip tergib eder.  Şöyle ki:
“Hulusi Bey ve Sabri Efendi'nin mektublarında Risale-i Nur hakkındaki fıkralarının, bir mektub suretinde Risale-i Nur eczaları içinde idhal edilmesinin beş sebebi var:
Birincisi: Hulusi ise, âhirdeki Sözler'in ve ekser Mektubat'ın yazılmasına onun gayreti ve ciddiyeti en mühim sebeb olması... Ve Sabri'nin dahi Ondokuzuncu Mektub gibi bir sülüs-ü Mektubat'ın yazılmasına sebeb, onun samimî ve ciddî iştiyakı olmasıdır.” 
(Barla:21)
 “Kardeşimiz Hasan Âtıf, hakikaten Risale-i Nur'un hizmetine pek çok lâyık ve müstaiddir. Müstesna hattıyla beraber ihlasıirtibatıalâkadarlığıciddiyeti, sadakatı dahi mükemmeldir. Cenab-ı Hak onun emsalini çoğaltsın.” 
(Kastamonu:128)
 “Aziz, sıddık kardeşlerim!
Kahraman Tahirî'nin ve Kâtib Osman'ın mektubları hakikaten benim için bir ilâç hükmüne geçti. Yarım maddî, yarım manevî endişe hastalığına bir tiryak hükmüne geçti. Cenab-ı Hak onlardan ve sizlerden ebeden razı olsun. Evet azm ü sebatınız ve ihlas ve ciddiyetiniz, ehl-i dünyayı mağlub etmiş ve ediyor.” 
(Kastamonu:142)

“Isparta ve havalisindeki Risale-i Nur şakirdlerinde fevkalâde bir sadakat ve sebat ve uhuvvet ve ihlas ve kahramanlık var ki; bu acib zamanda binler esbab-ı fesad ve ifsad içinde vahdetlerini ve ittifaklarını ve hizmette ciddiyetlerini muhafaza ediyorlar.” 
(Kastamonu:243)


“Evet hürriyetçilerin ahlâk-ı içtimaiyede ve dinde ve seciye-i milliyede bir derece lâübalilik göstermeleriyle, yirmi-otuz sene sonra dince, ahlâkça, namusça şimdiki vaziyeti gösterdiği cihetinden; şimdiki vaziyette de, elli sene sonra bu dindar, namuskâr, kahraman seciyeli milletin nesl-i âtîsi, seciye-i diniye ve ahlâk-ı içtimaiye cihetinde, ne şekle girecek elbette anlıyorsunuz.”
(Emirdağ:21)

Hakikat güneş gibi ortadadır. Bu dehşetli günlerde zikirvâri bir surette; ALLAHIM! İSTİKAMET, İSTİKAMET, İSTİKAMET... Diye haykırmak gerek.
Cenab-ı Allah sizi ve bizi hakikatten ve istikametten ve ihlastan bilhassa sadakatten ayırmasın. Âmin..

kaynak :
https://itirafedecegiz.blogspot.com/2020/01/ders-vaktinde-ciddiyet.html

Bu haber 3295 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Reddiyeler

Mustafa Sungur Ağabeyin En Yakın Hizmetinde Bulunan Vakfı Sessizliğini Bozdu!

Mustafa Sungur Ağabeyin En Yakın Hizmetinde Bulunan Vakfı Sessizliğini Bozdu! Bediüzzaman Hazretlerinin en yakın hizmetin'de bulunan Risale-i Nur talebesi Bedii Dersanesi vakıflarından Fati...

AHMET AKGÜNDÜZ MÜRTED Mİ?

AHMET AKGÜNDÜZ MÜRTED Mİ? İslam Şeriatının “el-Velâ ve’l-Ber┠namıyla meşhur, hassas ve ehemmiyetli bir kaidesi vardır.
Diyanet Dairesi ve Risale-i Nur’un Neşri06 Şubat 2019

HABER ARA


Gelişmiş Arama

ANKET

En Son Ne Zaman Risale-i Nur Okudunuz ?Tüm Anketler

GALERİ

Sitemizdeki tüm yayınları izin almadan yayınlayabilirsiniz
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi